Aylık Arşivler: Ağustos 2016

ICAT’16 konferansında ilgimi çeken konu başlıkları

3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16) 1-3 Eylül 2016 günlerinde Konya’da düzenlenecek. Konferans programında ilgimi çeken ve çalıştığım konuları kısmetse dinlemek istiyorum. İlgilendiklerimin listesini ileride kullanmak üzere aşağıya not aldım: Session-II : 02.09.2016 – Friday (09:00 – 10:30) Chair : Sakir Tasdemir 0163 : A COMPARATIVE STUDY OF BINARY EVOLUTIONARY ALGORITHMS ON>>>

C’de rekürsif olarak yazılmış ikili arama algoritmasının programı…

C’de rekürsif olarak yazılmış ikili arama algoritmasının programı… #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #define size 10 int ikiliarama(int[], int, int, int); int main() { int boyut, i, aranan, pozisyon; int ilk, son, list[size]; printf(“\nListe kac elemanli olacak: “); scanf(“%d”, &boyut); printf(“\nListenin elemanlarini giriniz :”); for (i = 0; i < boyut; i++) { scanf(“%d”, &list[i]); } ilk =>>>

C’de rastgele üretilen 50 sayıyı üreten, ekrana yazan, sıralayan, toplayan ve ortalamasını alan fonksiyonların olduğu program…

C’de rastgele üretilen 50 sayıyı üreten, ekrana yazan, sıralayan, toplayan ve ortalamasını alan fonksiyonların olduğu program… #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <time.h> int sayilar[50]; void sayi_sirala(); bool sayi_uret(); void sayi_yazdir(int duzen); int toplam_bul(); float ortalama_bul(int toplam, int i); int main(void) { int i = 50; time_t t; srand((unsigned) time(&t)); if (sayi_uret()) { printf(“Sayilar>>>

C’de girilen kelimedeki sesli harf sayısını bulan program…

C’de girilen kelimedeki sesli harf sayısını bulan program… #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <string.h> int main(void) { char kelime[100]; int uzunluk = 0; int n = 0; int sayac = 0; char harf; printf(“\n Bir cumle giriniz (Turkce karakter kullanmayiniz):\n” ); gets(kelime); fflush(stdin); uzunluk = strlen(kelime); for( n= 0; n < uzunluk ; n++) {>>>

C’de 3×3’lük iki matrisin değerlerini kullanıcıdan alıp, toplayıp ekrana yazdıran program…

C’de 3×3’lük iki matrisin değerlerini kullanıcıdan alıp, toplayıp ekrana yazdıran program… #include <stdio.h> #include <conio.h> int main(void) { int matris1[3][3]; int matris2[3][3]; int sonuc[3][3]; int satir = 0,sutun = 0; printf(“\n Iki matrisin toplanmasi…”); printf(“\n ==========================\n”); printf(“\n 1. Matris’i giriniz : \n”); for( satir=0 ; satir<3; satir++) { for( sutun=0; sutun<3; sutun++ ) { printf(“Deger>>>

C’de girilen sayının dizinin içerisinde olup olmadığını var ise sırasını veren program…

C’de girilen sayının dizinin içerisinde olup olmadığını var ise sırasını veren program… #include <stdio.h> #include <conio.h> int main(void) { int sayilar[10] = {4,11,15,36,55,83,42,99,18,10}; int aranan = 0; int konum = 0; int sayac = 0; char bulundu = ‘Y’; printf(“\n Liste icerisinde aranacak sayi : “); scanf(“%i”,&aranan); fflush(stdin); for( sayac= 0; sayac < 10; sayac++>>>

C’de girilen diziyi tersten sıralayan program…

C’de girilen diziyi tersten sıralayan program… #include<stdio.h> #include<conio.h> #define MAX 30 int main() { int boyut, i, dizi[MAX]; int *ptr; ptr = &dizi[0]; printf(“\nDizi boyutunu giriniz : “); scanf(“%d”, &boyut); printf(“\nDiziye %d sayi girin: “, boyut); for (i = 0; i < boyut; i++) { scanf(“%d”, ptr); ptr++; } ptr = &dizi[boyut – 1]; printf(“\nDizinin>>>

C’de girilen kelimeleri alfabetik sıraya sokan program…

C’de girilen kelimeleri alfabetik sıraya sokan program… #include<stdio.h> #include<string.h> int main() { char kelime[5][20], gecici[20]; int i, j; printf(“\n5 farklı kelime giriniz : “); for (i = 0; i < 5; i++) scanf(“%s”, kelime[i]); for (i = 1; i < 5; i++) { for (j = 1; j < 5; j++) { if (strcmp(kelime[j ->>>

C’de dizideki benzersiz sayıları döndüren program…

Kullanıcı tarafından boyutu ve elemanları girilen bir dizide aynı sayıları yok sayan(benzersizleri bırakan) ve dizinin son halini ekrana yazdıran programı yazınız. #include<stdio.h> int main() { int dizi[20], i, j, k, boyut; printf(“\nDizi boyutu: “); scanf(“%d”, &boyut); printf(“\nEleman gir : “); for (i = 0; i < boyut; i++) scanf(“%d”, &dizi[i]); printf(“\nTekil Dizi : “); for>>>

C’de Diziler ve Fonksiyonları anlamak için bir örnek…

C’de Diziler ve Fonksiyonları anlamak için bir örnek… bir ve iki şeklinde isimlendirilmiş iki diziyi ve bu dizilerin boyutlarını dışarıdan parametre olarak alan minimum() isimli bir fonksiyon yazınız. minimum() fonksiyonu kendisine parametre olarak verilen iki dizinin aynı konumundaki elemanlarını karşılaştırır ve küçük olanını uc isimli diziye yazar ve bu uc isimli diziyi döndürür. int* minimum(int>>>