Kategori Arşivleri: Java

Java’da public ve private class oluşturma ve kullanımı

Java’da public ve private class oluşturma ve kullanımı Insan.java: public class Insan int yas; int kilo; String adi; String meslek; public void Beslen(String yemek_ismi, int kalori){ } } Hayvan.java: public class Hayvan { private String hayvan_adi; private String hayvan_cinsi; private int hayvan_yasi; public void Avlanma(String kimi, int kacadet){ } public void setHayvan_adi(String hayvan_adi) { this.hayvan_adi>>>

Java hassasiyetin kaybolmasına izin vermez

Örneğin: int k; double l; l = k = 13.72; Yukardaki komutlar ile (=) sembolünün birleşme özelliği sağdan sola olduğu için, ( l = (k = 13.72)); sırasıyla atamalar yapılacaktır. Java hassasiyetin kaybolmasına izin vermeyeceği için k=13.72 atamasında, “possible loss of precision” veya Eclipse’te “cannot convert from double to int” şeklinde bir hata mesajı verilecektir.>>>

Kayan noktalı bir tip yerine tamsayı tipini kullandığımızda ne olur?

public class FloatDeneme1 { public static void main(String[] args) { int sinav1=50; int sinav2=55; int ortalama_yaklasik =(sinav1+sinav2)/2; float ortalama_tam =(float) (sinav1+sinav2)/2; System.out.println(“Sinav ort. (yaklasik): “+ortalama_yaklasik); System.out.println(“Sinav ort. (tam olrk): “+ortalama_tam); } } Bu programın çıktısı şu şekilde olacaktır: Gördüğünüz gibi int tipindeki ortalama_yaklasik değişkenin 52,5 çıkan sonucu, tamsayı tipinde olduğu için 52’ye yuvarladı. float tipindeki>>>