Etiket Arşivleri: dizi

C’de girilen sayının dizinin içerisinde olup olmadığını var ise sırasını veren program…

C’de girilen sayının dizinin içerisinde olup olmadığını var ise sırasını veren program… #include <stdio.h> #include <conio.h> int main(void) { int sayilar[10] = {4,11,15,36,55,83,42,99,18,10}; int aranan = 0; int konum = 0; int sayac = 0; char bulundu = ‘Y’; printf(“\n Liste icerisinde aranacak sayi : “); scanf(“%i”,&aranan); fflush(stdin); for( sayac= 0; sayac < 10; sayac++>>>

C’de girilen diziyi tersten sıralayan program…

C’de girilen diziyi tersten sıralayan program… #include<stdio.h> #include<conio.h> #define MAX 30 int main() { int boyut, i, dizi[MAX]; int *ptr; ptr = &dizi[0]; printf(“\nDizi boyutunu giriniz : “); scanf(“%d”, &boyut); printf(“\nDiziye %d sayi girin: “, boyut); for (i = 0; i < boyut; i++) { scanf(“%d”, ptr); ptr++; } ptr = &dizi[boyut – 1]; printf(“\nDizinin>>>