Etiket Arşivleri: rastgele

C’de rastgele üretilen 50 sayıyı üreten, ekrana yazan, sıralayan, toplayan ve ortalamasını alan fonksiyonların olduğu program…

C’de rastgele üretilen 50 sayıyı üreten, ekrana yazan, sıralayan, toplayan ve ortalamasını alan fonksiyonların olduğu program… #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <time.h> int sayilar[50]; void sayi_sirala(); bool sayi_uret(); void sayi_yazdir(int duzen); int toplam_bul(); float ortalama_bul(int toplam, int i); int main(void) { int i = 50; time_t t; srand((unsigned) time(&t)); if (sayi_uret()) { printf(“Sayilar>>>