C’de rastgele üretilen 50 sayıyı üreten, ekrana yazan, sıralayan, toplayan ve ortalamasını alan fonksiyonların olduğu program…

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
 
int sayilar[50];
 
void sayi_sirala();
bool sayi_uret();
void sayi_yazdir(int duzen);
int toplam_bul();
float ortalama_bul(int toplam, int i);
 
int main(void)
{
  int i = 50;
  time_t t;
  srand((unsigned) time(&t));
 
  if (sayi_uret())
  {
  printf("Sayilar Rastgele Uretildi. Yazdiriliyor...\n\n");
  }
  else
  {
  printf("Sayi uretmede hata... Program sonlandirildi.");
  }
 
  sayi_yazdir(0); 
  sayi_sirala();
  sayi_yazdir(1); 
 
  printf("\n SAYILARIN : \n");
  printf("\n =========== \n");
  printf("\n Toplami  = \t"); printf("%10.d",toplam_bul());
  printf("\n Adedi   = \t"); printf("%10.d",i);
  printf("\n Ortalamasi = \t"); printf("%10.2f",ortalama_bul(toplam_bul(), i)); 
}
 
 
bool sayi_uret()
{
  int i;
  

  for ( i = 0; i <=49; i++ )
  {
  sayilar[i] = rand();
  }
  return true;
}
 
void sayi_sirala()
{
  int buyuk = 0;
  int kucuk = 0;
  int gecici = 0;
 
  for( buyuk=0; buyuk<49; buyuk++ )
  {
  for( kucuk = buyuk+1; kucuk<=49; kucuk++)
  {
     if( sayilar[buyuk] > sayilar[kucuk] )
     {
    gecici = sayilar[buyuk];
    sayilar[buyuk] = sayilar[kucuk];
      sayilar[kucuk] = gecici;
     }
  }
  }
}
 
void sayi_yazdir(int duzen)
{
  int i;
  if (duzen == 0)
  {
   printf("\n RASTGELE URETILEN SAYILAR (KARISIK) \n");
   printf("\n =================================== \n");
  }
  else
  {
   printf("\n SIRALAMA SONRASI SAYILAR \n");
   printf("\n ======================== \n");
  }
 
  for (i = 0; i <=49; i++)
  {
    printf("%d\t",sayilar[i]);
  }
}
 
int toplam_bul()
{
  int i = 0, toplam = 0, sonuc = 0;
  for (i = 0; i <=49; i++)
  {
  toplam += sayilar[i];
  }
  return toplam;
}
 
float ortalama_bul(int toplam, int i)
{
  float ortalama = 0;
  ortalama = toplam / i;
  return ortalama;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir