C’de rastgele üretilen 50 sayıyı üreten, ekrana yazan, sıralayan, toplayan ve ortalamasını alan fonksiyonların olduğu program…

C’de rastgele üretilen 50 sayıyı üreten, ekrana yazan, sıralayan, toplayan ve ortalamasını alan fonksiyonların olduğu program…

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
 
int sayilar[50];
 
void sayi_sirala();
bool sayi_uret();
void sayi_yazdir(int duzen);
int toplam_bul();
float ortalama_bul(int toplam, int i);
 
int main(void)
{
  int i = 50;
  time_t t;
  srand((unsigned) time(&t));
 
  if (sayi_uret())
  {
  printf("Sayilar Rastgele Uretildi. Yazdiriliyor...\n\n");
  }
  else
  {
  printf("Sayi uretmede hata... Program sonlandirildi.");
  }
 
  sayi_yazdir(0); 
  sayi_sirala();
  sayi_yazdir(1); 
 
  printf("\n SAYILARIN : \n");
  printf("\n =========== \n");
  printf("\n Toplami  = \t"); printf("%10.d",toplam_bul());
  printf("\n Adedi   = \t"); printf("%10.d",i);
  printf("\n Ortalamasi = \t"); printf("%10.2f",ortalama_bul(toplam_bul(), i)); 
}
 
 
bool sayi_uret()
{
  int i;
  

  for ( i = 0; i <=49; i++ )
  {
  sayilar[i] = rand();
  }
  return true;
}
 
void sayi_sirala()
{
  int buyuk = 0;
  int kucuk = 0;
  int gecici = 0;
 
  for( buyuk=0; buyuk<49; buyuk++ )
  {
  for( kucuk = buyuk+1; kucuk<=49; kucuk++)
  {
     if( sayilar[buyuk] > sayilar[kucuk] )
     {
    gecici = sayilar[buyuk];
    sayilar[buyuk] = sayilar[kucuk];
      sayilar[kucuk] = gecici;
     }
  }
  }
}
 
void sayi_yazdir(int duzen)
{
  int i;
  if (duzen == 0)
  {
   printf("\n RASTGELE URETILEN SAYILAR (KARISIK) \n");
   printf("\n =================================== \n");
  }
  else
  {
   printf("\n SIRALAMA SONRASI SAYILAR \n");
   printf("\n ======================== \n");
  }
 
  for (i = 0; i <=49; i++)
  {
    printf("%d\t",sayilar[i]);
  }
}
 
int toplam_bul()
{
  int i = 0, toplam = 0, sonuc = 0;
  for (i = 0; i <=49; i++)
  {
  toplam += sayilar[i];
  }
  return toplam;
}
 
float ortalama_bul(int toplam, int i)
{
  float ortalama = 0;
  ortalama = toplam / i;
  return ortalama;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir