Etiket Arşivleri: sesli harf sayısı

C’de girilen kelimedeki sesli harf sayısını bulan program…

C’de girilen kelimedeki sesli harf sayısını bulan program… #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <string.h> int main(void) { char kelime[100]; int uzunluk = 0; int n = 0; int sayac = 0; char harf; printf(“\n Bir cumle giriniz (Turkce karakter kullanmayiniz):\n” ); gets(kelime); fflush(stdin); uzunluk = strlen(kelime); for( n= 0; n < uzunluk ; n++) {>>>