Kategori Arşivleri: Kümeleme

Kümeleme

Toplayıcı Kümeleme Tabanlı Otomatik Bir Kümeleme Algoritması

“Toplayıcı Kümeleme Tabanlı Otomatik Bir Kümeleme Algoritması”(An automated clustering algorithm based on agglomerative clustering) başlıklı çalışma Armağan KARABİNA ve Erdal KILIÇ tarafından yapılmış olup Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 2016 24th. IEEE, 2016. sunulmuş ve 1801-1804.sayfaları arasında yayınlanmıştır. İndirmek için: Toplayici_Kumeleme_Tabanli_Otomatik_Bir_Kumeleme_Algoritmasi

DBSCAN, OPTICS ve K-Means Kümeleme Algoritmalarının Uygulamalı Karşılaştırılması

“DBSCAN, OPTICS ve K-Means Kümeleme Algoritmalarının Uygulamalı Karşılaştırılması” başlıklı çalışma Turgay Tugay BİLGİN ve Yılmaz ÇAMURCU tarafından yapılmış olup Politeknik Dergisi 8.2 (2005)’te yayınlanmıştır. İndirmek için: DBSCAN_OPTICS_ve_K-Means_Kumeleme_Algoritmalarinin_Uygulamali_Karsilastirilmasi

A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise

“A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise” başlıklı çalışma Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jiirg Sander, Xiaowei Xu tarafından yapılmış olup KDD-96 konferansında sunulmuştur. Sınıf belirleme, veritabanındaki nesneleri anlamlı alt sınıflara gruplama işlemidir. Örneğin nehir kenarındaki evleri gruplamak isteyebiliriz. Kümeleme işlemi için öne çıkan zorluklar: -Kümelenecek veriler hakkında bilgi sahibi olunmaması>>>