Etiket Arşivleri: benzersiz

C’de dizideki benzersiz sayıları döndüren program…

Kullanıcı tarafından boyutu ve elemanları girilen bir dizide aynı sayıları yok sayan(benzersizleri bırakan) ve dizinin son halini ekrana yazdıran programı yazınız. #include<stdio.h> int main() { int dizi[20], i, j, k, boyut; printf(“\nDizi boyutu: “); scanf(“%d”, &boyut); printf(“\nEleman gir : “); for (i = 0; i < boyut; i++) scanf(“%d”, &dizi[i]); printf(“\nTekil Dizi : “); for>>>