Kategori Arşivleri: Python

Python

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

True cevabını döndürmektedir. Basit bir if-else yapısı aşağıda verilmiştir: Derleyici yorumlama işlemini girintilere göre yapmaktadır. Python’da if-elif-else komutu nasıl kullanılır? Metinsel bazda kıyaslama da çok basit bir şekilde yapılmaktadır. Yanlış değerini döndürecektir. Veri yapısı içerisinde eleman arama işlemi in ve not in komutlarıyla […]

Python’a Giriş

Uzun süredir Python kullanımı temel düzeyde öğrenmeyi düşünüyordum. Söz diziminin kolaylığını yıllardır duyduğum Python’u asıl seçme nedenim açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır. Veri Defteri‘ndeki Python derslerini okuyarak sürece başladım. Bu sayfada ise yazmış olduğum kodlar ve hatırlatma notlarına yer vermeyi düşünüyorum. Karekök almak için kütüphane çağırma kısmını sevmedim:

Kütüphane çağırmadan: şeklinde karekök […]