Kategori Arşivleri: Sınıflandırma

Sınıflandırma

Naive Bayes Sınıflandırma Algoritmasını Anlatınız?

Naive Bayes Sınıflandırma Algoritmasını Anlatınız? Naive Bayes Sınıflandırma Algoritmasının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Naive Bayes Sınıflandırma Algoritması nerelerde kullanılır? Multinominal Naive Bayes Sınıflandırma Algoritması Nasıl Çalışır? Naive Bayes Sınıflandırma Algoritması ile ilgili temel bilgiler…

k-kez çapraz doğrulama yöntemi

k-kez çapraz doğrulama yöntemi sınıflandırıcı modellerin bir veri kümesi üzerinde yapılan sınıflandırma işleminin sonuçlarının tutarlı olması için kullanılmaktadır. Metodun uygulanmasından önce k parametresinin belirlenmesi gerekmektedir. k parametresi veri kümesinin kaç parçaya bölüneceğini belirtmektedir. k adet sınıflandırma işlemi yapılmaktadır ve her adımda bölünen parçalardan bir tanesi test işlemi için ayrılmakta geriye kalan k-1 tanesi sınıflandırıcının eğitimi>>>