İkili ağaç üzerinde dolaşma birçok şekilde yapılabilir Ancak, rastgele dolaşmak yerine, önceden belirlenmiş bir
yönteme, bir kurala uyulması algoritmik ifadeyi kolaylaştırır. Üstelik rekürsif fonksiyon yapısı kullanılırsa ağaç üzerinde işlem yapan algoritmaların tasarımı kolaylaşır. Önce-kök (preorder), kök-ortada (inorder), sonra-kök (postorder) olarak adlandırılan üç değişik dolaşma şekli çeşitli uygulamalara çözüm olmaktadır.

1- Preorder (Önce Kök) Dolaşma: Önce kök yaklaşımında ilk olarak root(kök), sonra left (sol alt ağaç) ve ardından right (sağ alt ağaç) dolaşılır.

2- Inorder (Kök Ortada) Dolaşma: Inorder dolaşmada önce left (sol alt ağaç), sonra root (kök) ve right(sağ alt ağaç) dolaşılır.

3- Postorder (Kök Sonda) Dolaşma: Postorder yaklaşımında ise, önce left (sol alt ağaç), sonra right (sağ alt ağaç) ve root (kök) dolaşılır.

Örnek: “25, 14, 23, 40, 24, 23, 48, 7, 5, 34, 10, 7, 17, 36” değerlerine sahip düğümler için ikili ağaç gösterimini oluşturunuz ve üç farklı preorder, inorder ve postorder sıralama yöntemine göre yazınız.

ikili-agac

Preorder : 25-14-7-5-10-7-23-17-24-23-40-34-36-48
Inorder : 5-7-7-10-14-17-23-23-24-25-34-36-40-48
Postorder : 5-7-10-7-17-23-24-23-14-36-34-48-40-25

Örnek: Aşağıda görülen bağıntı ağacındaki verileri preorder, inorder ve postorder sıralama yöntemine göre yazınız.

binary-tree

Preorder : + / 1 3 / x 6 7 4
Inorder : 1 / 3 + 6 x 7 / 4
Postorder : 1 3 / 6 7 x 4 / +

Kaynak: Hakan KUTUCU, Veri Yapıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir