Kategori Arşivleri: Javascript

Javascript

Temel Javascript Bilgisi

Javascript kodları aşağıdaki belirtilen kod bloğu içerisine yazılır ve head etiketleri içerisinde yer alır.

Ekrana yazı yazdırmak için: Kullanıcıdan girdi olarak bir sayı alıp, ekrana yazmak: Birkaç değişken tanımlayıp, ekranda göstermek: Bir uyarı mesajı yazdırmak için: Arka plan rengini değiştirmek için: Arkaplan değişimi için gerekli olan HTML kodu: