Etiket Arşivleri: ikili arama algoritması

C’de rekürsif olarak yazılmış ikili arama algoritmasının programı…

C’de rekürsif olarak yazılmış ikili arama algoritmasının programı… #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #define size 10 int ikiliarama(int[], int, int, int); int main() { int boyut, i, aranan, pozisyon; int ilk, son, list[size]; printf(“\nListe kac elemanli olacak: “); scanf(“%d”, &boyut); printf(“\nListenin elemanlarini giriniz :”); for (i = 0; i < boyut; i++) { scanf(“%d”, &list[i]); } ilk =>>>