C’de rekürsif olarak yazılmış ikili arama algoritmasının programı…

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define size 10
 
int ikiliarama(int[], int, int, int);
 
int main() {
  int boyut, i, aranan, pozisyon;
  int ilk, son, list[size];
 
  printf("\nListe kac elemanli olacak: ");
  scanf("%d", &boyut);
 
  printf("\nListenin elemanlarini giriniz :");
  for (i = 0; i < boyut; i++) {
   scanf("%d", &list[i]);
  }
 
  ilk = 0;
  son = boyut - 1;
 
  printf("\nAranan eleman : ");
  scanf("%d", &aranan);
 
  pozisyon = ikiliarama(list, aranan, ilk, son);
 
  if (pozisyon != -1) {
   printf("\nAranan eleman %d.siradadir", (pozisyon + 1));
  } else
   printf("\n Aranan eleman listede yok");
  return (0);
}
 
int ikiliarama(int a[], int x, int ilk, int son) {
  int orta;
 
  if (ilk > son)
   return -1;
 
  orta = (ilk + son) / 2;
  
 
  if (x == a[orta]) {
   return (orta);
  } else if (x < a[orta]) {
   ikiliarama(a, x, ilk, orta - 1);
  } else {
   ikiliarama(a, x, orta + 1, son);
  }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir