Kategori Arşivleri: Lisansüstü Araştırmalar

Lisansüstü Araştırmalar

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı ile ilgili örnek kod, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımından aldım. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct n{ int x; struct n * next; } node; typedef struct n node; void bastir(node * r){ while(r!=NULL){ printf(“%d\n”,r->x); r=r->next; } } void ekle(node * r,int x){ while(r->next!=NULL){ r=r->next; } r->next=(node *)malloc(sizeof(node)); r->next->x=x; r->next->next=NULL;>>>

Basit Bağlı Liste (Linked List) Kodları

Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki örnek kodlar: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct n{ int x; struct n * next; } node; typedef struct n node; int main() { node * root; root=(node *)malloc(sizeof(node)); root ->x=10; root -> next=(node *)malloc(sizeof(node)); root -> next -> x=20; root -> next -> next=(node *)malloc(sizeof(node)); root -> next -> next->>>>

JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

JOURNAL OF EXPERIMENTAL & THEORETICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=teta20 Science Citation Index Expanded 2016 Impact Factor: 1.384 ISSN: 0952-813X