Bağlı Liste (Linked List)

Basit Bağlı Liste (Linked List) Kodları
Basit Bağlı Liste (Linked List) Kodları

Basit Bağlı Liste (Linked List) Kodları

Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki örnek kodlar:

Kodun çıktısı: Bağlı listenin içeriğine sırasıyla 10,20,30 verileri girilip, ilgili verilerin tekrardan ekrana yazdırılması ve adres bilgilerinin gösterilmesi. Verinin bulunduğu yer : 8 byte Verinin adresinin gösterdiği yer: 24 byte Toplam kapladığı alan:…