Etiket Arşivleri: döngü

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır? print(1==1) True cevabını döndürmektedir. Basit bir if-else yapısı aşağıda verilmiştir: sayi=6 if sayi==5: print(“beş”) else: print(“beş değil”) Derleyici yorumlama işlemini girintilere göre yapmaktadır. Python’da if-elif-else komutu nasıl kullanılır? x=int(input(“Yaşınız:”)) if x>7 and x<13: print(“Çocuk”) elif x>14 and x<20: print(“Genç”) elif x>21 and x<59: print(“Delikanlı”) elif x>60: print(“Yaşlı”)>>>

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı ile ilgili örnek kod, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımından aldım. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct n{ int x; struct n * next; } node; typedef struct n node; void bastir(node * r){ while(r!=NULL){ printf(“%d\n”,r->x); r=r->next; } } void ekle(node * r,int x){ while(r->next!=NULL){ r=r->next; } r->next=(node *)malloc(sizeof(node)); r->next->x=x; r->next->next=NULL;>>>