Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki örnek kodlar:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct n{
	int x;
	struct n * next;
} node;

typedef struct n node;

int main()
{
node * root;
root=(node *)malloc(sizeof(node));
root ->x=10;

root -> next=(node *)malloc(sizeof(node));
root -> next -> x=20;

root -> next -> next=(node *)malloc(sizeof(node));
root -> next -> next-> x=30;

node * iter;

iter=root;
printf("%d\n",iter->x);
printf("%d\n",&iter->x);
printf("%d\n",&iter->next);

iter=iter->next;
printf("%d\n",iter->x);
printf("%d\n",&iter->x);
printf("%d\n",&iter->next);

iter=iter->next;
printf("%d\n",iter->x);
printf("%d\n",&iter->x);
printf("%d\n",&iter->next);

}

Kodun çıktısı:

Bağlı listenin içeriğine sırasıyla 10,20,30 verileri girilip, ilgili verilerin tekrardan ekrana yazdırılması ve adres bilgilerinin gösterilmesi.

Verinin bulunduğu yer : 8 byte
Verinin adresinin gösterdiği yer: 24 byte
Toplam kapladığı alan: 32 byte.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir