Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı ile ilgili örnek kod, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımından aldım.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct n{
	int x;
	struct n * next;
} node;

typedef struct n node;

void bastir(node * r){
  while(r!=NULL){
    printf("%d\n",r->x);
    r=r->next;
  }
}

void ekle(node * r,int x){
  while(r->next!=NULL){
    r=r->next;
  }
r->next=(node *)malloc(sizeof(node));
r->next->x=x;
r->next->next=NULL;
}
int main()
{
node * root;
root=(node *)malloc(sizeof(node));
root->next=NULL;
root->x=500;
for (int i=0;i<5;i++){
  ekle(root,i*10);
}
bastir(root);
}

Ekran çıktısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir