döngü ve fonksiyon

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı
Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı

Bağlı listelerde döngü ve fonksiyon kullanımı ile ilgili örnek kod, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımından aldım.

Ekran çıktısı: