Etiket Arşivleri: Linked List

Basit Bağlı Liste (Linked List) Kodları

Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki örnek kodlar: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct n{ int x; struct n * next; } node; typedef struct n node; int main() { node * root; root=(node *)malloc(sizeof(node)); root ->x=10; root -> next=(node *)malloc(sizeof(node)); root -> next -> x=20; root -> next -> next=(node *)malloc(sizeof(node)); root -> next -> next->>>>