http://image.intervention.io/

composer require intervention/image

komutunu terminalden çalıştırarak eklentiyi yüklüyoruz.

config/app.php dosyasını açıp,

$providers dizisine:

Intervention\Image\ImageServiceProvider::class

$aliases dizisine:

‘Image’ => Intervention\Image\Facades\Image::class

ekliyoruz.

php artisan vendor:publish --provider="Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravel5"

komutu ile kurulumu tamamlıyoruz.

Header dosyası olarak:

use Illuminate\Support\Facades\Input;
use Image;

ekliyoruz.

Örnek bir resim yükleme kodu:

 if($request->hasFile('image')){
        $image_tmp=Input::file('image');
        if($image_tmp->isValid()){
          // Image Resize
          if($image_tmp->isValid()){
            $extension = $image_tmp->getClientOriginalExtension();
            $filename = rand(111,99999).'.'.$extension;
            //$fileName = $request->image->getClientOriginalName();
            $large_image_path = 'images/backend_images/products/large/'.$filename;
            $medium_image_path = 'images/backend_images/products/medium/'.$filename;
            $small_image_path = 'images/backend_images/products/small/'.$filename;
            // Resize Images
            Image::make($image_tmp)->save($large_image_path);
            Image::make($image_tmp)->resize(600,600)->save($medium_image_path);
            Image::make($image_tmp)->resize(300,300)->save($small_image_path);
            // Store image name in products table
            $product->image = $filename;
          }
        }
        
      }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir