Laravel ile Veritabanı oluşturma ve CRUD işlemlerini yapma:

php artisan make:migration create_categories_table

komutu ile default bir tablo yapısı oluşturuyoruz.

Not: Bazı uyarılar aldım, örneğin:

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table `users` add unique `users_email_unique`(`email`))

benzeri.Bunun çözümü olarak bütün string ifadelerin uzunluğunu 100 ile sınırlandırdım ve sorun çözüldü.

php artisan make:controller CategoryController

komutu ile Controller oluşturuyoruz.

php artisan make:model Category

komutu ile Model oluşturuyoruz.

Route::match(['get','post'],'/admin/add-category','CategoryController@addCategory');

komutu ile linki controller içerisindeki fonksiyona yönlendiriyoruz.

  public function addCategory(Request $request){
    if($request->isMethod('post')){
      $data=$request->all();
      //echo '<pre>'; print_r($data); die;
      $category =new Category;
      $category->name=$data['category_name'];
      $category->description=$data['description'];
      $category->url=$data['url'];
      $category->save();
      //echo '<pre>'; print_r($category); die;

    }
    return view('admin.categories.add_category');
  }

Bu şekilde veritabanına kayıt işlemi tamamlanmış oluyor.

Gönderilen veri doğru gelmiş mi kontrol etmek için:

public function addProduct(Request $request){    

    if($request->isMethod('post')){
      $data=$request->all();
      echo "<pre>"; print_r($data); die;

    }
}

Burada add_product.blade.php içerisindeki formdan addProduct metoduna yönlendirme yapılıyor ve veri düzgünce gidiyor mu kontrol için yukarıdaki kod bloğu kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir