Kategori Arşivleri: Programlama Dilleri

Programlama Dilleri

React Native’de Register Ekranı Oluşturmak

React Native Register

React Native’de Register Ekranı Oluşturmak import React, {Component} from ‘react’ import {TouchableOpacity, View, Text,TextInput,Button,StyleSheet} from ‘react-native’ class Register extends Component{ constructor(){ super(); this.state={ credentials:{ login:””, password:”” } } } updateText(text,field){ let newCredentials=Object.assign(this.state.credentials) newCredentials[field]=text this.setState({ credentials:newCredentials }) } register(){ //this.props.navigation.navigate(“main”) alert(JSON.stringify(this.state.credentials)) } render(){ return( <View style={{height:100 + “%”, width:100+”%”,flex:1,justifyContent:”center”,alignItems:”center”}} > <Text>Register</Text> <TextInput onChangeText={(text) => this.updateText(text,”login”)} value={this.state.login}>>>

React Navigation Kullanımı

React Navigation

React Native ile proje geliştirirken daha kolay ve hızlı menü işlemleri için önerilen https://reactnavigation.org/en/ kütüphanesi ile ilgili aldığım notlar: <MainStack></MainStack> Proje klasörümüzde komut dosyasını açarak yarn add react-navigation komutunu çalıştırıp react-navigatin kütüphanesini projemize ekliyoruz. Başlangıç dosyasına kullanılacağımız parçaları ekliyoruz: import { SwitchNavigator,TabNavigator } from ‘react-navigation’; const MainStack= SwitchNavigator({ login:Login, main:MainFeed }) şeklinde login ve main>>>

React Native ile Instagram klonu yapma

React Native

React Native ile Instagram klonu yapma https://youtu.be/o7eB8wG20iw adresindeki videoyu izlerken aldığım notlardır: React Native tek kod ile hem Android, hem iOS hem de web için uygulama hazırlama iddiası yüzünden cezbetti beni 🙂 Javascript ile HTML ve CSS benzeri bir yaklaşımla tasarım ve programlama imkanı sunuyormuş. İnceleyip, göreceğiz bakalım. React Native kurulumu tamamlandıktan sonra, react-native init>>>

Laravel Ders Notlarım 8

http://image.intervention.io/ composer require intervention/image komutunu terminalden çalıştırarak eklentiyi yüklüyoruz. config/app.php dosyasını açıp, $providers dizisine: Intervention\Image\ImageServiceProvider::class $aliases dizisine: ‘Image’ => Intervention\Image\Facades\Image::class ekliyoruz. php artisan vendor:publish –provider=”Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravel5″ komutu ile kurulumu tamamlıyoruz. Header dosyası olarak: use Illuminate\Support\Facades\Input; use Image; ekliyoruz. Örnek bir resim yükleme kodu: if($request->hasFile(‘image’)){ $image_tmp=Input::file(‘image’); if($image_tmp->isValid()){ // Image Resize if($image_tmp->isValid()){ $extension = $image_tmp->getClientOriginalExtension(); $filename = rand(111,99999).’.’.$extension;>>>

Laravel Ders Notlarım 7

Laravel ile Veritabanı oluşturma ve CRUD işlemlerini yapma: php artisan make:migration create_categories_table komutu ile default bir tablo yapısı oluşturuyoruz. Not: Bazı uyarılar aldım, örneğin: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table `users` add unique `users_email_unique`(`email`)) benzeri.Bunun çözümü olarak bütün string ifadelerin>>>

Matlab içerisine MinGW64 Compiler ekleyerek MEX derlemesi yapmak

mex mlbsuite.c -DWINDOWS komutu ile mex derlemesi yapmak istediğimde: Error using mex No supported compiler or SDK was found. You can install the freely available MinGW-w64 C/C++ compiler; see Install MinGW-w64 Compiler. For more options, visit http://www.mathworks.com/support/compilers/R2016a/win64.html. hatasını aldım. Mathworks kullanıcım olmadığı için önerdiği derleyiciyi direk yükleyemedim. Çözümü: https://sourceforge.net/projects/tdm-gcc/ indirin. “C:\TDM-GCC-64” klasörüne kurun. Matlab içerisinde>>>

Laravel Ders Notlarım 6

Laravel’de şifre güncelleme işlemi nasıl yapılır? 1.Formu hazırlıyoruz: <form class=”form-horizontal” method=”post” action=”{{ url(‘/admin/update-pwd’) }}” name=”password_validate” id=”password_validate” novalidate=”novalidate”>{{ csrf_field() }} <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Mevcut Şifre</label> <div class=”controls”> <input type=”password” name=”current_pwd” id=”current_pwd” /> <span id=”chkPwd”></span> </div> </div> <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Yeni Şifre</label> <div class=”controls”> <input type=”password” name=”new_pwd” id=”new_pwd” /> </div> </div> <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Şifreyi Onayla</label> <div>>>

Laravel Ders Notlarım 5

Önbelleği temizlemek gerekirse: php artisan config:clear Migration işlemi için: php artisan migrate Hazır yetkilendirme yapısını kullanmak için: php artisan make:auth Bu komut ile /register ve /login sayfalarında hazır altyapılar gelmiş oluyor: Adım Adım Login sayfası nasıl düzenlenir? 1-Form içerisindeki değerleri name ve value alanlarını veritabanındaki isimler ile aynı yap. Formun metodunu ayarla: method=”post” action=”{{ url(‘admin’)>>>

Laravel Ders Notlarım 4

routes->web.php içerisine: Route::get(‘ID/{id}’,function($id){ echo ‘ID: ‘.$id; }); komutunu ekleyerek, adres çubuğundan ID değerini yakalayıp sayfa içerisinde bastırabiliriz. Parametre almadığı zaman Default bir değeri, aldığı zaman ise aldığı değeri yansıtmak için: Route::get(‘user/{name?}’, function ($name = ‘Default’) { return $name;}); Burada ? ya da işlemini gerçekleştirmektedir. Bir Controller içerisindeki bir fonksiyona değer göndererek işlem yaptırmak için: Route::get(‘user/profile’,>>>

Matlab’ta iki tarih arasında kaç gün olduğunu nasıl buluruz?

Matlab’ta iki tarih arasında kaç gün olduğunu nasıl buluruz? KacGunVar= daysact(‘1-Jan-2012′, ’31-dec-2017’) 2191 gün varmış 🙂 Peki niye lazım bu oldu bilgi. Bir proje için günleri sırayla yazdırmam gerekliydi, bunun sağlamasını nasıl yaparım derken bunu düşündüm. Artık yıl, her ay farklı gün sayıları bulunması nedeniyle aşağıdaki kodu yazarak ilgilendiğim tarih aralığına özel bir çözüm ürettim.>>>