Etiket Arşivleri: laravel

Laravel Ders Notlarım 8

http://image.intervention.io/ composer require intervention/image komutunu terminalden çalıştırarak eklentiyi yüklüyoruz. config/app.php dosyasını açıp, $providers dizisine: Intervention\Image\ImageServiceProvider::class $aliases dizisine: ‘Image’ => Intervention\Image\Facades\Image::class ekliyoruz. php artisan vendor:publish –provider=”Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravel5″ komutu ile kurulumu tamamlıyoruz. Header dosyası olarak: use Illuminate\Support\Facades\Input; use Image; ekliyoruz. Örnek bir resim yükleme kodu: if($request->hasFile(‘image’)){ $image_tmp=Input::file(‘image’); if($image_tmp->isValid()){ // Image Resize if($image_tmp->isValid()){ $extension = $image_tmp->getClientOriginalExtension(); $filename = rand(111,99999).’.’.$extension;>>>

Laravel Ders Notlarım 7

Laravel ile Veritabanı oluşturma ve CRUD işlemlerini yapma: php artisan make:migration create_categories_table komutu ile default bir tablo yapısı oluşturuyoruz. Not: Bazı uyarılar aldım, örneğin: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table `users` add unique `users_email_unique`(`email`)) benzeri.Bunun çözümü olarak bütün string ifadelerin>>>

Laravel Ders Notlarım 6

Laravel’de şifre güncelleme işlemi nasıl yapılır? 1.Formu hazırlıyoruz: <form class=”form-horizontal” method=”post” action=”{{ url(‘/admin/update-pwd’) }}” name=”password_validate” id=”password_validate” novalidate=”novalidate”>{{ csrf_field() }} <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Mevcut Şifre</label> <div class=”controls”> <input type=”password” name=”current_pwd” id=”current_pwd” /> <span id=”chkPwd”></span> </div> </div> <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Yeni Şifre</label> <div class=”controls”> <input type=”password” name=”new_pwd” id=”new_pwd” /> </div> </div> <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Şifreyi Onayla</label> <div>>>

Laravel Ders Notlarım 5

Önbelleği temizlemek gerekirse: php artisan config:clear Migration işlemi için: php artisan migrate Hazır yetkilendirme yapısını kullanmak için: php artisan make:auth Bu komut ile /register ve /login sayfalarında hazır altyapılar gelmiş oluyor: Adım Adım Login sayfası nasıl düzenlenir? 1-Form içerisindeki değerleri name ve value alanlarını veritabanındaki isimler ile aynı yap. Formun metodunu ayarla: method=”post” action=”{{ url(‘admin’)>>>

Laravel Ders Notlarım 4

routes->web.php içerisine: Route::get(‘ID/{id}’,function($id){ echo ‘ID: ‘.$id; }); komutunu ekleyerek, adres çubuğundan ID değerini yakalayıp sayfa içerisinde bastırabiliriz. Parametre almadığı zaman Default bir değeri, aldığı zaman ise aldığı değeri yansıtmak için: Route::get(‘user/{name?}’, function ($name = ‘Default’) { return $name;}); Burada ? ya da işlemini gerçekleştirmektedir. Bir Controller içerisindeki bir fonksiyona değer göndererek işlem yaptırmak için: Route::get(‘user/profile’,>>>

Laravel Ders Notlarım 3

Laravel ile sayfaların yönlendirilmesini fonksiyonlar aracılığı kontrol etmek, parametre almak ve parametre döndürmek için bir kontrol sayfası kullanmamız gerekmektedir. Örneğin bir yönetici paneli içerisindeki işlemleri yürütebilmek için aşağıdaki komut ile AdminController isimli sayfamızı oluşturuyoruz. php artisan make:controller AdminController Bu komut ile >app>Http>Controllers>AdminController.php oluşur. İçeriği: <?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class AdminController extends Controller { //>>>

Laravel Ders Notlarım 2

Önplan ve arkaplan şeklinde iki kısma ayrılmış bir proje için kurulması gereken yapı: >public> klasörünün altına kullanacağımız css ve js dosyaları yerleştirilmesi gerekir. >views> klasörünün içerisine kendimize göre bir yapı kurmalıyız. Örneğin: >views>frontend>index.blade.php : Anasayfada görünecek içerik >views>frontend>app.blade.php : Önplan dosyalarının genel çerçevesi, Header ve Footer eklenmelidir. >views>backend>index.blade.php : Admin paneli anasayfası >views>backend>app.blade.php : Admin>>>

Laravel Ders Notlarım 1

Laravel kullanımı için Composer ve PhpStorm kullanmaya karar verdim. Sunucu olarak ta XAMPP kullanacağım. Aşağıdaki notlar bunlar üzerinde geçerli olacaktır. composer create-project –prefer-dist laravel/laravel blog komutu ile composer aracılığı ile komutu çalıştırdığımız dizin içerisinde belirttiğimiz proje ismiyle aynı isimli bir klasör oluşturulacaktır. Komutu yazdıktan sonra dosyaları indirmesi için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Proje klasörü>>>