Kategori Arşivleri: Programlama Dilleri

Programlama Dilleri

React Native – Dokunulabilir bileşenleri kavramak

TouchableHighlight TouchableNativeFeedback TouchableOpacity TouchableWithoutFeedback bileşenleri ile dokunulabilir bileşenler tasarlayabiliriz. Uzun basma işlevini onLongPress özelliği ile kullanabiliriz. <TouchableHighlight onPress={this._onPressButton} underlayColor=”white”> <View style={styles.button}> <Text style={styles.buttonText}>TouchableHighlight</Text> </View> </TouchableHighlight> <TouchableOpacity onPress={this._onPressButton}> <View style={styles.button}> <Text style={styles.buttonText}>TouchableOpacity</Text> </View> </TouchableOpacity> <TouchableNativeFeedback onPress={this._onPressButton} background={Platform.OS === ‘android’ ? TouchableNativeFeedback.SelectableBackground() : ”}> <View style={styles.button}> <Text style={styles.buttonText}>TouchableNativeFeedback</Text> </View> </TouchableNativeFeedback> <TouchableWithoutFeedback onPress={this._onPressButton} > <View style={styles.button}> <Text style={styles.buttonText}>TouchableWithoutFeedback</Text>>>>

React Native – Button bileşenini kavramak

Button bileşeni ile hazır butonlar ekleyebiliriz. import {Button} from ‘react-native’; ile çağırdıktan sonra tıklandığı zaman yapacağı işlevi aşağıdaki şekilde yazabiliriz. _onPressButton() { Alert.alert(‘Hakkında!’) } aşağıdaki şekilde: <Button onPress={this._onPressButton} title=”Hakkında” color=”#841584″ accessibilityLabel=”Erişilebilirlik mesajı” /> <Button title=”Deaktif Düğme” disabled={true} /> butonlar kullanabiliriz.

React Native – TextInput, onChangeText, onSubmitEditing özelliklerini kavramak

React Native - TextInput, onChangeText, onSubmitEditing özelliklerini kavramak

Kullanıcıdan ad ve soyadını isteyip, onChangeText özelliği ile metin değiştikçe ekrana yazacak, onSubmitEditing özelliği ile enter’a veya onay tuşuna basınca ad girildi, soyad girildi şeklinde uyarı yazdıracağız. export default class App extends Component{ constructor(props) { super(props); this.state = {ad: ”, soyad:”, adgirildi: ‘Ad girilmedi’, soyadgirildi: ‘Soyadgirilmedi’}; } render() { return ( <View style={{alignItems:’center’}}> <TextInput style={{color:’red’,>>>

React Native – flexDirection, alignItems, justifyContent özelliklerini kavramak

flexDirection: row özelliğini aldığı zaman yan yana, column özelliğini aldığı zaman alt alta sıralama yapar. justifyContent flex-start: alanın başlangıcından itibaren yerleştirir flex-end: alanın sonundan itibaren yerleştirir center: ortalar space-around: etrafında boşluk bırakarak yerleştirir space-between: baştan ve sondan boşluk bırakmadan yayarak yerleştirir space-evenly: eşit mesafede boşluk bırakarak yerleştirir alignItems özelliği flexDirection’a bağlı olarak justifyContent ile rolleri>>>

React Native – width, height, flex özelliklerini kavramak

React Native’de sabit bir büyüklükte görünmesini istediğimiz nesnelerimize en ve boy vermek için width ve height kullanabiliriz. <View style={{width: 50, height: 50, backgroundColor: ‘powderblue’}} /> Değişen ekran tasarımlarına ayak uydurmak için flex ile tasarım yapmak daha cazip duruyor. flex:1, dersek ekranda bir tane bileşen olur ve ekranı tamamen kaplar. Aşağıdaki gibi bir kod kullanırsak: <View>>>

React Native – style özelliğini kavramak

React Native – style özelliğini kavramak

React Native’de büyün ana bileşenlere style özelliği ile stil bilgisi vererek dizayn yapabiliriz. Daha derli toplu olması için StyleSheet import edip, StyleSheet.create ile bir styles sabiti yaratıp, onu ilgili yerlerde kullanmak daha şık durabilir. Şöyle ki: const styles = StyleSheet.create({ bigblue: { color: ‘blue’, fontWeight: ‘bold’, fontSize: 30, }, red: { color: ‘red’, }, });>>>

React Native – state özelliğini kavramak

React Native – state özelliğini kavramak

props ile tanımladığımız değişkenler bileşenin ömrü boyunca sabit kalır demiştik, süreçte değişmesini istediğimiz parametreleri ise state ile kontrol ederiz. constructor yani kurucu/yapıcı metot içerisinde state ile tanımlanan değişken süreçte setState ile yeni değerler verilerek kullanılabilir. class YanSon extends Component { constructor(props) { super(props); this.state = { isShowingText: true }; setInterval(() => ( this.setState(previousState => (>>>

React Native – props özelliğini kavramak

React Native - props özelliğini kavramak

Bir bileşen oluşturup, ona gönderdiğimiz değişkene göre bileşenin hareket etmesi için props özelliğini kullanabiliriz. Örneğin bir Selamlama sınıfı yazalım ve ismini verdiğimiz kişiye Merhaba diyelim. class Selamlama extends Component { render() { return ( <View style={{alignItems: ‘center’}}> <Text>Merhaba {this.props.name}!</Text> </View> ); } } Kullanımı: <Selamlama name=”Ahmet”></Selamlama> <Selamlama name=”İsmet”></Selamlama> <Selamlama name=”Murat”></Selamlama> <Selamlama name=”Tural”></Selamlama> props ile tanımladığımız>>>

React Native’de Check the render method of ‘App’. hatasını nasıl çözebiliriz?

React Native

Aşağıdaki gibi korkunç bir hata listesi geldi. Oysa yaptığım hata fazladan süslü parantez kullanmakmış 🙂 Oluşturmuş olduğum bileşeni import ederken kullandığım fazladan süslü parantez: import {Toolbar} from ‘./app/components/Toolbar/Toolbar’ yerien import Toolbar from ‘./app/components/Toolbar/Toolbar’ olmalıymış. Bileşen içinde birden fazla sınıf olursa o zaman süslü parantez ile içeri alabiliriz. Invariant Violation: Element type is invalid: expected a>>>

Matlab ile kombinasyondaki bütün olasılıkları nasıl listeleriz?

Matlab ile kombinasyondaki bütün olasılıkları nasıl listeleriz? Özellikle tam sayı tipi optimizasyon problemlerinin çözümü için tüm olası çözümleri görmek isteyebiliriz. Çok büyük boyutlu problemler için bu hesabın yapılması imkansıza yakın olduğundan metasezgisel algoritmalar kullanılmaktadır. Örneğin p-medyan problemi çözülürken elimizde 4 nokta var ve iki nokta merkez olabilecekse tüm olası çözümleri bulmak için aşağıdaki komut kullanılır:>>>