Etiket Arşivleri: intervention laravel

Laravel Ders Notlarım 8

http://image.intervention.io/ composer require intervention/image komutunu terminalden çalıştırarak eklentiyi yüklüyoruz. config/app.php dosyasını açıp, $providers dizisine: Intervention\Image\ImageServiceProvider::class $aliases dizisine: ‘Image’ => Intervention\Image\Facades\Image::class ekliyoruz. php artisan vendor:publish –provider=”Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravel5″ komutu ile kurulumu tamamlıyoruz. Header dosyası olarak: use Illuminate\Support\Facades\Input; use Image; ekliyoruz. Örnek bir resim yükleme kodu: if($request->hasFile(‘image’)){ $image_tmp=Input::file(‘image’); if($image_tmp->isValid()){ // Image Resize if($image_tmp->isValid()){ $extension = $image_tmp->getClientOriginalExtension(); $filename = rand(111,99999).’.’.$extension;>>>