Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

print(1==1)

True cevabını döndürmektedir.

Basit bir if-else yapısı aşağıda verilmiştir:

sayi=6
if sayi==5:
  print("beş")
else:
  print("beş değil")

Derleyici yorumlama işlemini girintilere göre yapmaktadır.

Python’da if-elif-else komutu nasıl kullanılır?

x=int(input("Yaşınız:"))
if x>7 and x<13:
  print("Çocuk")
elif x>14 and x<20:
  print("Genç")
elif x>21 and x<59:
  print("Delikanlı")
elif x>60:
  print("Yaşlı")
else:
  print("Bebek")

Metinsel bazda kıyaslama da çok basit bir şekilde yapılmaktadır.

print("hello" == "Hello")

Yanlış değerini döndürecektir.

Veri yapısı içerisinde eleman arama işlemi in ve not in komutlarıyla yapılır.

dize="ahmet"

print("a" in dize)
print("a" not in dize)

İlkinde dize içerisinde a var diyoruz ? Doğru diyor.
İkincisinde dize içerisinde a yok diyoruz ? Yanlış diyor.

Mantıksal işlemler and, or, not yazılarak yapılır.

Python’da while döngüsü nasıl kullanılır?

1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdıralım:

a=1;
b=10;
while a<=b:
  print(a)
  a=a+1

Çıktıları ekrana yan yana yazmak için:

print(a, end=" ")

kullanılır. ” ” arasına istediğimiz karakterleri ekleyebiliriz.

4’den 29’a 5’er 5’er ekrana yazdıralım:

a=4;
b=29;
while a<=b:
  print(a, end="...")
  a=a+5

10’dan geriye 1’er 1’er 1’e kadar saydıralım:

a=10;
b=1;
while a>=b:
  print(a, end="...")
  a=a-1

1’den 10’a kadar olan sayıların toplamı:

a=1;
b=10;
toplam=0
while a<=b:
  toplam=toplam+a
  a=a+1
print(toplam)

Kaynaklar:

1- http://www.veridefteri.com/2017/12/16/python-programlamaya-giris-secim-yapma-mantik-islemleri-karsilastirmalar/
2- http://www.veridefteri.com/2017/12/20/python-programlamaya-giris-donguler/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir