Uzun süredir Python kullanımı temel düzeyde öğrenmeyi düşünüyordum. Söz diziminin kolaylığını yıllardır duyduğum Python’u asıl seçme nedenim açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır.

Veri Defteri‘ndeki Python derslerini okuyarak sürece başladım. Bu sayfada ise yazmış olduğum kodlar ve hatırlatma notlarına yer vermeyi düşünüyorum.

Karekök almak için kütüphane çağırma kısmını sevmedim:

from math import sqrt
x=9
print(sqrt(x))

Kütüphane çağırmadan:

x**0.5

şeklinde karekök alınabilirmiş 🙂

Matematik işlemleri direk olarak yapılabiliyor:

sayi=1/2+1/4+1/8+1/16
print(sayi)

Yuvarlama işlemi:

k=round(10.45)
print(k)

Üs alma işlemi:

a=2**4
b=pow(2,4)
print(a)
print(b)
print(a+b)

Mutlak değer işlemi:

print(abs(-100))

Değişken tanımlama işleminde tip belirtilmiyor. Aynı tip değişkenlerle yapılan işlemlerin sonucu aynı tiptir.

print(type(1))
print(type(1.0))
print(type(1+1.0+0j))

kodunun çıktısı:

<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>

şeklindedir.

x = -2      # bir tamsayı
y = 3/4 * 2 # reel sayı
z = "Merhaba"+"Dünya" # dize
print(x,y,z)

Çıktı:

-2 1.5 MerhabaDünya

Çoklu atama yapmak mümkün olduğundan ara değişken kullanmadan değiş tokuş yapılabilir.

x,y = y,x

Değişken isimlerinde herhangi Unicode karakterleri kullanılabilir.
Not:Ben çok tercih etmiyorum.

kağıt_sayısı = 5
ölçü = 0.3

Python’da öncelik sırası nasıldır?

Aynı ifade içinde önce üs alma, sonra çarpma, bölme ve kalan bulma işlemleri, sonra da toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Aynı öncelik sınıfında bulunan işlemler, soldan sağa sırayla yapılır. Öncelik sırasını değiştirmek için parantez kullanılır.

r=2 + 3*4, (2+3)*4

14,20 sonucunu verecektir.

Python’da dizeler nasıl tanımlanır ve kullanılır?

dize1='ahmet'
dize2="cevahir"

print(len(dize1))
print(len(dize2))

print(dize1[0])
print(dize1[1])
print(dize1[2])
print(dize1[3])
print(dize1[4])
print(dize1[-1])
print(dize1[-2])
print(dize1[-3])
print(dize1[-4])
print(dize1[-5])

Çıktı:

5
7
a
h
m
e
t 
t
e
m
h
a

Farklı tipteki değişkenleri çokuzlarda (tuple) aşağıdaki şekilde saklarız:

Not: tuple’ı ben ögeli olarak çeviriyordum. Çokuz ifadesini Kaan Öztürk kullanmış 🙂

a = (3.14, 2, 'Albert', 3+4j, (7.25,-23))

Son elemanın birinci elemanına erişmek için:

a[-1][0]

Python’da listeler nasıl tanımlanır ve kullanılır?

liste = [5, "merhaba", (2,3,1), [-1,0,2]]
liste[0] = 4.1  # birinci elemanı değiştir
liste[-1][0] = 12 # son elemanın birinci elemanını değiştir
print(liste)

Çıktı:

[4.1, 'merhaba', (2, 3, 1), [12, 0, 2]]

Bazı oynamalar yapalım:

liste[1] = "naber" # İkinci elemana başka bir dize ata.
del liste[2] # Üçüncü elemanı sil
print(liste)

Çıktı:

[4.1, 'naber', [12, 0, 2]]

Python’da sözlük veri yapısı nasıl kullanılır?

d = {-1.75: "merhaba", "isim":"Einstein"}
print(d[-1.75])

‘merhaba’ çıktısını verir.

Silmek için :

del d[“isim”] komutu kullanılabilir. hash listesi yapılırken faydalı bir kullanımdır.

Kaynaklar:

1- http://www.veridefteri.com/2017/12/08/temel-python-programlama-ilk-adimlar/
2- http://www.veridefteri.com/2017/12/11/python-programlamaya-giris-sayilar-aritmetik-temel-veri-yapilari/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir