“Killer Whale Algorithm: An Algorithm Inspired by the Life of Killer Whale” başlıklı çalışma Totok R. Biyantoa, Matradjia, Sonny Irawanc, Henokh Y. Febriantod, Naindar Afdannya, Ahmad H. Rahmana, Kevin S. Gunawana, Januar A. D. Pratamaa, Titania N. Bethianab tarafından yapılmış olup Procedia Computer Science, 124, 151-157.sayfaları arasında yayınlanmıştır.

Yöntem içerisinde arama uzayı alt uzaylara bölünerek araştırma işlemi kümelere ayrılmış katil balinalar tarafından yapılmaktadır. Her iterasyonda küme merkezleri ile ilgili işlemler yapıldığından algoritma yavaş çalışmaktadır.

20 iterasyon 4 alt kümede 5 iterasyon olacak şekilde işlenmektedir.

Algoritmanın performansı 6 gürültülü kıyas fonksiyonu ile denenmiştir.

Gürültülü kıyas fonksiyonlarına “Real-Parameter Black-Box Optimization Benchmarking 2009: Presentation of the Noisy Functions” şeklinde arama yapılarak ulaşılabilir.

Killer-Whale-Algorithm-An-Algorithm-Inspired-by the-Life-of-Killer-Whale

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir