“A novel Random Walk Grey Wolf Optimizer” başlıklı çalışma Shubham Gupta ve Kusum Deep tarafından yapılmış olup Swarm and Evolutionary Computation dergisinde yayınlanmıştır.

Çalışmada Grey Wolf Optimizer algoritması Random Walk ile geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmaya Random Walk Grey Wolf Optimizer (RW-GWO) ismi verilmiştir.

Bu çalışmada da yeni sürü zekası algoritmalarının önerilmesinin arkasındaki motivasyonun No Free Lunch (NFL) teoremi olduğu belirtilmiştir.

Çalışmada Wilcoxon testinden elde edilen p değerleri farklı bir şekilde yorumlanmıştır.

IEEE CEC 2014 fonksiyonları üzerinde GWO ve diğer bazı metasezgiseller ile kıyaslamalar yapılmış ayrıca 2 kısıtsız, 2 kısıtlı gerçek dünya problemi çözülmüştür.

İndirmek için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir