Bağlı listede araya ekleme ve sıralı ekleme nasıl yapılır?

Şadi Evren ŞEKER’in anlatımı sırasında kullandığı kod aşağıdadır:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct n{
	int x;
	struct n * next;
} node;

typedef struct n node;

void bastir(node * r){
  while(r!=NULL){
    printf("%d\n",r->x);
    r=r->next;
  }
}

node * ekleSirali(node *r,int x){
 if (r==NULL){
  r=(node *)malloc(sizeof(node));
  r->next=NULL;
  r->x=x;
  return r;
 }
 if (r->x > x){
  node * temp=(node *)malloc(sizeof(node));
  temp->x=x;
  temp->next=r;
  return temp;
 }
 node * iter=r;
 while(iter->next!=NULL && iter->next->x < x ){
  iter=iter->next;
 }
 node * temp=(node *)malloc(sizeof(node));
 temp->next=iter->next;
 iter->next=temp;
 temp->x=x;
 return r;
}
int main()
{
node * root;
root=NULL;
root=ekleSirali(root,400);
root=ekleSirali(root,40);
root=ekleSirali(root,4);
root=ekleSirali(root,450);
root=ekleSirali(root,50);
bastir(root);
}

Ekran çıktısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir