“Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması” başlıklı çalışma Güncel Sariman tarafından yapılmış ve Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 15.3 (2011)’nde yayınlanmıştır.

İndirmek için:
kmeans-kmedoids

Notlar:

Veri madenciliği:
1-Tahmin edici (Predictive):
sınıflandırma, eğri uydurma, zaman serileri
2-Tanımlayıcı (Descriptive):
kümeleme, özetleme, birliktelik kuralları, sıralı diziler

Kümeleme analizinin kullanılmasında benzer uzaklıklar dikkate alınarak yararlanılabilecek alternatif ölçü ve yöntemler bulunmaktadır. Birimler arası uzaklıklar için Euclidyen, Standardize Euclidyen, Manhattan, Mahalanobis, Kareli Euclidyen, Minkowski veya Canberra ölçüleri kullanılabilmektedir.

Kümeleme Yöntemleri:

kumeleme-yontemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir