Turing Testi Nedir?

Turing Testi bir bilgisayar ile bir klavye ve ekran aracılığıyla konuşulduğunda, eğer bilgisayar insanmış gibi yanıtlar verebiliyorsa onun “zeki” sayılması gerekliliğini ortaya koyan bir testtir. Günümüzde bilgisayarlar henüz bu testi geçememiştir.

Uzman Sistemler Nedir?

Uzman Sistemler bir uzmanın uzmanlık bilgisini bilgisayar ortamında gerçekleştirmeyi amaçlayan bilgisayar programlarıdır. Mimari olarak uzman sistemleri diğer karar destek sistemlerinden ayıran en önemli özellik Uzman Sistemlerdeki “Bilgi Tabanı” ve çıkarım mekanizmasıdır.

Uzman Sistemlerin Genel Yapısı aşağıdaki görülmektedir:

uzman-sistemlerin-genel-yapisi

US geliştirme sürecinde en az bir uzman ve bir bilgi mühendisinin işbirliğine gerek vardır. Sistem çalıştığında verilen hipotezleri test edip açıklayabildiği gibi, kendisi de yeni öneriler ileri sürebilmektedir.

Uzman sistemler tıpta tanı yapma ve tedavi planlamada, eğitim alanında problem çözmede, endüstride planlama ve veri analizinde, otomasyonda, bilgisayar sistemlerinde ara yüzlerde, hata ayıklamada kullanılmaktadır.

Uzman sistemlerin güçlü yanları:
-uzmanlığı yaygınlaştırmaları
-maliyeti azaltmaları
-kaliteyi arttırmaları
-mantıksal neden-sonuç ilişkilerine dayanmaları
-belirsiz veri ve kurallarla çalışabilmeleri
-sorgulandığında açıklama yapabilmeleri
-öneri üretebilmeleri
-güvenilir olmaları
-eğitimde kullanılabilmeleri
-kurumsal bilgi depolayabilmeleri

Uzman sistem geliştirmedeki engeller ve Uzman sistemlerin zayıf yanları:
-yeterli uzmanlık bilgisinin olmayışı
-uzmanlardan bilgi edinmenin zorluğu
-uzmanların kendilerinin de neden-sonuç ilişkilerini bilmemeleri
-aynı konuda uzmanlar arasındaki fikir ve terminoloji ayrılıkları
-uzman sistemlerin öğrenerek kendilerini yenileyememeleri
-uzmanlar yaratıcı olabilirken uzman sistemlerin statik ve sınırlı kalmaları
-geliştirme maliyetinin yüksekliği

Kaynak: http://ahmetcevahircinar.com.tr/2016/10/30/tipta-yapay-zeka-ve-uzman-sistemler/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir