Etiket Arşivleri: Python

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır? print(1==1) True cevabını döndürmektedir. Basit bir if-else yapısı aşağıda verilmiştir: sayi=6 if sayi==5: print(“beş”) else: print(“beş değil”) Derleyici yorumlama işlemini girintilere göre yapmaktadır. Python’da if-elif-else komutu nasıl kullanılır? x=int(input(“Yaşınız:”)) if x>7 and x<13: print(“Çocuk”) elif x>14 and x<20: print(“Genç”) elif x>21 and x<59: print(“Delikanlı”) elif x>60: print(“Yaşlı”)>>>

Python’a Giriş

Uzun süredir Python kullanımı temel düzeyde öğrenmeyi düşünüyordum. Söz diziminin kolaylığını yıllardır duyduğum Python’u asıl seçme nedenim açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır. Veri Defteri‘ndeki Python derslerini okuyarak sürece başladım. Bu sayfada ise yazmış olduğum kodlar ve hatırlatma notlarına yer vermeyi düşünüyorum. Karekök almak için kütüphane çağırma kısmını sevmedim: from math import sqrt x=9 print(sqrt(x))>>>