Etiket Arşivleri: karar verme işlemleri

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır? print(1==1) True cevabını döndürmektedir. Basit bir if-else yapısı aşağıda verilmiştir: sayi=6 if sayi==5: print(“beş”) else: print(“beş değil”) Derleyici yorumlama işlemini girintilere göre yapmaktadır. Python’da if-elif-else komutu nasıl kullanılır? x=int(input(“Yaşınız:”)) if x>7 and x<13: print(“Çocuk”) elif x>14 and x<20: print(“Genç”) elif x>21 and x<59: print(“Delikanlı”) elif x>60: print(“Yaşlı”)>>>