Laravel ile sayfaların yönlendirilmesini fonksiyonlar aracılığı kontrol etmek, parametre almak ve parametre döndürmek için bir kontrol sayfası kullanmamız gerekmektedir. Örneğin bir yönetici paneli içerisindeki işlemleri yürütebilmek için aşağıdaki komut ile AdminController isimli sayfamızı oluşturuyoruz.

php artisan make:controller AdminController

Bu komut ile >app>Http>Controllers>AdminController.php oluşur. İçeriği:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class AdminController extends Controller
{
  //
}

şeklindedir.

Veritabanına kayıt için web sayfası ile veritabanı arasındaki süreçte bir model sayfası oluşturuyoruz.

php artisan make:model Ayarlar

>app>Http altında Ayarlar.php isimli modelimiz oluştu.

İçeriği:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Ayarlar extends Model
{
  //
}

Veritabanı oluşturulduktan sonra .env dosyası içerisindeki ayarlardan gerekli düzenlemeyi yapıyoruz.

Veritabanı kayıt süreci işlem adımları:
1-Veritabanını, tabloları ve özelliklerini oluştur
2-Model dosyasını oluştur
3-Arayüz sayfasını tasarla (Veritabanı kolon isimleri ile nesnelerin isimleri aynı olsun)
4-Kayıt için POST route ayarı yapılmalıdır.
Örnek:

  Route::post('/ayarlar', 'AdminController@post_ayarlar');

5-Kontrol sayfasından yapılacak işlemin içeriğini oluştur.
Örnek:

public function post_ayarlar(Request $request)
  {
    Ayarlar::create($request->all());
  }

Uyarı: Her tablonun içerisinde ‘updated_at’ ve ‘created_at’ isimli kolonları açmayı unutmayınız.
Bu kolonlar ile ilgili hata alındığı zaman model sayfanızda:

public $timestamps = false;

kodu ile zaman göstergeçlerini iptal edebilirsiniz.

Veritabanında belli şartlar altında güncelleme yapmak için:

public function post_ayarlar(Request $request)
  {
    unset($request['_token']);
    Ayarlar::where('id',1)->update($request->all());
  }

şeklinde kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir