Aşağıda içerikten bağımsız bir gramer (context-free grammar) verilmiştir. Başlangıç değişkeni exp ile gösterilmiştir. Bu gramer hangi ifadeleri üretebilir?

exp –> INT
exp –> exp OP exp
exp –> LP exp RP
OP –> +|-|*|/
LP –> (
RP –> )
INT –> 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

Cevap:

exp->INT’e göre 0-9 arasındaki sayılar tek tek üretilebilir.

exp->exp OP exp’e göre 0+0, 0-0,0*0,0/0 yani tüm INT ile gösterilen sayılar ve verilen operantlar olabilir.

exp->LP exp RP’ye göre de (parantez içinde tek tek tüm INT ile gösterilen sayılar) ve yine parantez içinde bir önceki durumda olabileceğini belirttiğim ifadeler olabilir.

Not: Soruyu bir Youtube videosunun yorumunda gördüm, kendimce cevap verdim, umarım doğrudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir