Algoritma nedir?

Bir Turing makinesinde uygulanabilir her şey algoritmadır.

Algoritma, bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

İlk algoritmayı Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi bulmuştur. O yüzden Harezmi Yolu’da denmektedir.

Algoritma, Değişkenler (Dışarıdan girilen veya bizim oluşturduğumuz değerler), Algoritma (gerekli adımların mantıksal bir sıra ile yazılması) ve Akış Diyagramı (Şekiller ve oklar ile mantıksal sıraların birbirine bağlandığı şema) parçalarından oluşur.

Her algoritma,
1. Girdi : Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
2. Çıktı : En azından bir değer üretilmeli.
3. Açıklık : Her işlem (komut) açık olmalı ve farklı anlamlar içermemeli.
4. Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmeli.
5. Etkinlik : Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.
kriterlerini sağlamalıdır.

Kaynaklar:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Algoritma
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/bes-dakikada-algoritmayi-taniyin/8223#ad-image-0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir