Matlab’ta Spesifik Ortalama ve Varyans’a Sahip Normal Dağılımlı Rastgele Sayılar Oluşturmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir.

Örneğin ortalaması 500, varyansı 25 olan 1000 tane normal dağılımlı rastgele sayı üretmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz:

a = 5;
b = 500;
y = a.*randn(1000,1) + b;
stats = [mean(y) std(y) var(y)]

Ayrıca Matlab’ın standart fonksiyonu olan normrnd kullanılabilir.

a = 5;
b = 500;
R = normrnd(b,a,1000,1);
statsR = [mean(R) std(R) var(R)];

Matlab’ta Spesifik Ortalama ve Varyans’a Sahip Normal Dağılımlı Rastgele Sayılar Oluşturmak” te bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir