Ayrık optimizasyon nedir?

Ayrık parametreler sınırlı değerler alır. Örneğin yapılacak işler bir liste halinde verilmiştir. Bu işlerin yapılması bir birinden bağımsız olduğundan ayrık parametreli düşünülebilir. Ayrık parametreli optimizasyon kombinasyonel bir optimizasyon olarak da adlandırılabilir.

Ayrık niceliklerin optimal olarak düzenlenmesi, gruplanması, sıraya konulması veya seçilmesi ayrık optimizasyon olarak adlandırılır.

Ayrık optimizasyon problemleri için genel olarak, tanımlanması kolay çözümü zor problemlerdir denilebilir. Ayrık optimizasyon problemlerini genellikle belirli bir matematiksel fonksiyon olarak ifade etmek güçtür. Bu nedenle, bu türdeki problemleri klasik optimizasyon yöntemleri ile çözmek zordur. Lojistik, endüstriyel yönetim ve işlemsel araştırmalarla ilgili bazı problemler bu türdedir. Bilinen klasik algoritmalar sadece bu türdeki küçük boyutlu problemleri çözebilir. Bu durumda büyük boyutlu optimizasyon problemleri için, kabul edilebilir sürede optimuma yakın çözümler verebilen heuristik (deneme ve yanılma) algoritmalara ihtiyaç duyulur. Birleşik optimizasyon, ayrık nesnelerin seçimi, düzenlenmesi, gruplaşması veya sıralanması için bir optimal bulmanın matematiksel bir çalışmasıdır. Ayrık optimizasyon problemlerine örnek olarak, verilen pozisyonlarda binaların optimal yerleşimi, müşterilerin en iyi gruplaşması, makinaların üzerindeki işlemin optimal düzenlenmesi, değişik yatırım ihtimallerinden optimum olanın seçimi, gezgin satıcı problemi (travelling salesman problem) verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir