Bir kaynak kodu hedef koda çevirdikten sonra çalıştıran ve dolayısıyla koddaki hataları yakalama işlemini ve kodun iyileştirilmesini daha kod çalıştırmadan yapan çeviricilere derleyici, kodu satır satır veya bloklar halinde çalıştırıp sırası gelmeyen satırları hiç çalıştırmayan bu satırlardaki hataları hiçbir zaman göremeyen ve kodun bütününe ait iyileştirmeleri yapamayan çeviricilere de yorumlayıcı (interpreter) adı verilmektedir.

Derleyiciler, yorumlayıcılara göre daha hızlıdır. Çünkü yorumlayıcılar ilk kod satırından son kod satırına kadar her satırını teker teker yorumlar ve kodun karşılığındaki işlemi gerçekleştirir. Derleyiciler ise kodların tamamını bilgisayar diline çevirir. Eğer hata varsa, tüm hataları programcıya bildirir. Ancak yorumlayıcılar karşısına ilk çıkan hatayı bildirmektedir, ilk hata çözülene kadar diğer hataları bulamaz çünkü satır satır işlem yapmaktadır.

Derleyici kullanan program dillerine örnek olarak; Pascal, C++, Ada, Visual Basic, C gibi bir çok örnek verebiliriz.

Yorumlayıcı kullanan program dillerine örnek olarak; HTML, XML, PHP, Script Dilleri gibi bir çok örnek verebiliriz.

Hem Derleyicileri hemde Yorumlayıcıları kullanan program dillerinden biri de JAVA’dır. JAVA dilinde kod önce derlenerek byte code adı verilen ve sadece java sanal makinelarında (java virtual machine) çalıştırılabilen bir kod üretilmektedir. Bu üretilen ara kod daha sonra java sanal makinasında bir yorumlayıcı yapısına uygun olarak çalıştırılmaktadır.

Kaynaklar:

Derleyici (compiler)

Yorumlayıcı (Interpreter)


http://www.yazilimindunyasi.com/bilgisayarin-temelleri/335-derleyici-yorumlayici-arasindaki-farklar.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir