Veri, bilgisayar ortamında sayısal, alfasayısal veya mantıksal biçimlerde ifade edilebilen her türlü değer (örneğin; 10, -2, 0 tamsayıları, 27.5, 0.0256, -65.253 gerçel sayıları, ‘A’, ‘B’ karakterleri, “Yağmur” ve, “Merhaba” stringleri, 0,1 mantıksal değerleri, ses ve resim sinyalleri vb.) tanımıyla ifade edilebilir.

Bilgi ise, verinin işlenmiş ve bir anlam ifade eden halidir. Örneğin; 10 kg, -2 derece, 0 noktası anlamlarındaki tamsayılar, 27.5 cm, 0.0256 gr, -65.253 volt anlamlarındaki gerçel sayılar, ‘A’ bina adı, ‘B’ sınıfın şubesi anlamlarındaki karakterler, “Yağmur” öğrencinin ismi, “Merhaba” selamlama kelimesi stringleri, boş anlamında 0, dolu anlamında 1 mantıksal değerleri, anlamı bilinen ses ve resim sinyalleri verilerin bilgi haline dönüşmüş halleridir.

Kaynak: Hakan KUTUCU, Veri Yapıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir