Matlab Vektörizasyon uyumlu çalışma yapısı ile for döngülerinin gereksiz yere kullanımını önler. Aşağıdaki kodlar incelendiği zaman durum daha net anlaşılacaktır.


clear all;
tic
A = 0:0.000001:10;
B = 0:0.000001:10;
Z = zeros(size(A));
y = 0;
for i = 1:10000001
Z(i) = sin(0.5*A(i)) * exp(B(i)^2);
y = y+Z(i);
end
toc

Bu kod 0.944395 saniyede -1.3042e+48 sonucunu vererek çalışmaktadır.

Aynı sonucu daha hızlı vermesi için vektörizasyon özelliği kullanılabilir.


clear all;
tic
A = 0:0.000001:10;
B = 0:0.000001:10;
Z = zeros(size(A));
y = 0;
y =sin(0.5*A) * exp(B.^2)';
toc
y

Bu kod 0.330786 saniyede -1.3042e+48 sonucunu vererek çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir