Kategori Arşivleri: Bilgiler

Bilgiler

Sınıflandırmada yanlış pozitif ve yanlış negatif hata ne anlama gelir?

Yanlış sınıflandırmadan kaynaklanan farklı maliyetlerin veya risklerin olduğu durumlarda sınıfların eşit önemde olması varsayımı ihlal edilebilir. Örneğin bazı laboratuvar ölçümlerine göre bir hastanın kanser olup olmadığına karar verecek bir sınıflandırıcı ele alındığında iki tip hata vardır. Bu hatalardan “yanlış pozitif (false positive)” sınıflandırıcının sağlam bir hastayı kanser hastası olarak sınıflandırdığında, “yanlış negatif (false negative)” ise>>>

Öngörücü öğrenme süreçleri hangi aşamalardan oluşur?

Bütün öngörücü öğrenme süreçleri temel olarak: -Verilen eğitim kümesinden sistemdeki bilinmeyen bağımlılıkları öğrenme veya tahmin etme. -Tahmin edilen bağımlılıkları kullanarak sistemde yer alacak yeni girdiler için çıktılar öngörme. aşamalarından oluşmaktadır. Bu iki aşama sırasıyla; özelden (eğitim kümesi) genele (model) ulaşmak olarak tanımlanan tümevarım (induction) ve genel bir model ile birlikte verilen girdiden çıktıya ulaşmak olarak>>>

Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines) Algoritması Nasıl Çalışır?

Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines) Algoritması Nasıl Çalışır? Anlatımı sunu olarak aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://prezi.com/jdtqiauncqww/how-support-vector-machines-svm-algorithm-works/ Hazırlayan: Thales Sehn Körting

Lehmer Mean(Lehmer Ortalaması)

Derrick Henry Lehmer tarafından önerilmiş ortalamadır. Sonlu sayıda pozitif gerçel sayıların ortalaması için önerilmiş bir yaklaşımdır. Lehmer ortalaması, aritmetik ortalama ve armonik ortalama aracılığıyla minimum ve maksimum arasında enterpolasyon için power/Hölder ortalamasına bir alternatiftir. 1,2,3,4,5 için p=1 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 3 çıkar ve aritmetik ortalamaya eşittir. 1,2,3,4,5 için p=2 olduğu durumda Lehmer ortalaması>>>

İngilizce’de kullanılan e.g, ie, cf, et al gibi Latince kısaltmaların açılımı nedir ve ne anlama gelirler?

İngilizce’de kullanılan e.g, ie, cf, et al gibi Latince kısaltmaların açılımı nedir ve ne anlama gelirler? i.e : Latince id est, diğer bir deyişle anlamına gelir. e.g : Latince exempli gratia,örneğin anlamına gelir. et al : Latince et alii,ve diğerleri anlamına gelir. cf: Latince confer,kıyasla anlamına gelir. Kaynak: http://www.inploid.com/t/ingilizcede-kullanilan-egiecfet-al-gibi-latince-kisaltmalarin-acilimi-nedir-ve-ne-anlama-gelirler/37461/

amplifikasyon nedir?

amplifikasyon, büyütme/genişletme olarak düşünülebilir. amplifikasyon: Ontogeni ve filogenide yapısal ve görevsel kompleksliğin gittikçe artırılması yönündeki değişiklikler. amplifikasyon: Bir DNA parçasının kopya sayısının in vitro ya da konak hücresi içinde fazla üretilerek artırılması. amplifikasyon: Bir nükleik asit parçasının kopya sayısının in vitro veya konak hücre içinde fazla üretilerek artırılması. amplifikasyon: Mikroskopta görüş sahasının genişletilmesi.

Ölçü, ölçüm, ölçüt, ölçek, metrik nedir?

ölçüt: Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter ölçek: Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü metrik: Ölçümlü ölçüm: Ölçme işi, Ölçülerek elde edilen sonuç, Ölçümleme sonucu, takdir ölçü: Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan

Değerlerin logaritmik ölçekte gösterilmesinin amacı nedir?

Değerlerin logaritmik ölçekte gösterilmesinin amacı nedir? Okuduğum bazı makalelerde sonuçları analiz ederken çizilen grafiklerin logaritmik ölçekte olmasının nedenini anlayamamıştım. Bu konuyla ilgili logaritmik skala nedir? şeklindeki araştırmalarım sırasında aşağıdaki faydalı anlatımı buldum. Doğrusal skala ile logaritmik skala’yı karşılaştırıyor ve ne için kullanıldığı biraz daha net ortaya çıkıyor. Amaç aynı gösterim alanında daha büyük ve daha>>>