Kategori Arşivleri: Bilgiler

Bilgiler

e üssü sayının farklı sayılarda verdiği değerlerin incelenmesi

e üssü sayıyı verir. Sabit e, doğal logaritmanın tabanı olan 2,71828182845904’e eşittir. Türkçe Excel’de ÜS(Sayı Değeri) şeklinde bazı sayılar vererek çıktısını gözlemek istedim. Eksi değer almış üs değerlerinin 0 ile 1 arasında olduğunu öğrenmiş olduk.

Karar ağacı öğrenmesi nedir?

Karar ağacı öğrenmesi(decision tree learning) nedir? Karar ağacı öğrenmesi sırasında, öğrenilen bilgi bir ağaç üzerinde modellenir. Bu ağacın bütün iç düğümleri (interior nodes) birer girdiyi ifade eder. Karar ağacı öğrenmesi (decision tree learning) iki temel amaç için kullanılır. 1-Sınıflandırma problemleri : Sınıflandırma ağaçları (Classification Tree) : Bir kişinin harcamalarından eğitim düzeyinin tahmini gibi, hedef kümeyi>>>

Kavram Öğrenimi (Concept Learning) yöntemleri nelerdir?

Kavram Öğrenimi (Concept Learning) yöntemleri nelerdir? Kavram Öğrenimi (Concept Learning) yöntemleri 1-Arama şeklinde kavram öğrenmesi (Genelden özele sıralama hipotezi) 2-Find-S (Maksimum Özel Hipotezi Bulma) 3-Model Uzayları (Version Spaces) ve Aday Eleme Algoritması (Candidate Elimination Algorithm) 4-Tümevarımsal Eğilim(Inductive Bias)

Sınıflandırma ve kümeleme nedir ve farkı nedir?

Sınıflandırma ve kümeleme nedir ve farkı nedir? Sınıflandırma, gözetimli(supervised); kümeleme gözetimsiz(unsupervised) öğrenme metodudur. Sınıflandırmada -Verilerin etiketi vardır. -Verileri bir gruba dahil etmek için bir kural oluşturulmasını bekler. -Veri setini eğitim ve test olarak ayırmak gereklidir. Kümelemede, -Verilerin etiketi yoktur. -Verileri bir gruba yakınlığa/benzerliğe/alakaya/hiyerarşiye göre dahil eder. -Verideki örüntülerini ve yapıları tespit eder.

Gözetimli (Supervised) ve Gözetimsiz (unsupervised) öğrenme (learning) nedir?

Gözetimli (Supervised) ve Gözetimsiz (unsupervised) öğrenme (learning) nedir? Elimizdeki verinin sınıf sayısı belli, hangi girdilerin hangi sonuçları ürettiği mevcutsa ve bu bilgileri kullanarak bir makine öğrenmesi yapıyorsak bu gözetimli(supervised) öğrenmeye girmektedir. Sınıflandırma işlemi örnek olarak verilebilir. Fakat elimizdeki verinin kaç sınıfa ayrıldığını, girdilerin hangi sonuçları ürettiğini bilmeden tabiri caizse ham veriden bir anlam çıkarmaya çalışıyorsak>>>

Yapay Zekâ’nın kullanım alanları ve nasıl kullanıldıkları…

Yapay Zekâ’nın kullanım alanları ve nasıl kullanıldıkları… YAPAY ZEKÂNIN UYGULAMA ALANLARI 1-SES TANIMA VE ANLAMA Ses mikrofon aracılığıyla dijitalleşir ve bu frekanslardan sesler, seslerden de harfler, kelimeler algılanmaya çalışılır. Özellikle konuşulanın mantıksal olarak anlaşılması, şivelerin ayıklanması, gerçekten ne denmek istendiğinin anlaşılması, son derece zor bir operasyon. Ama son yıllarda çok hızlı gelişti. Yapay zekâ algoritmaların>>>

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Nedir?

Makine Öğrenmesi Nedir? İnsan yaşadığı tecrübelerle öğrenir. Makineler ise veriler üzerinde yapılan çeşitli işlemler ile çeşitli tahminler yaparak öğrenme işlemini gerçekleştirebilir. Yapay Zekâ Nedir? Yapay zeka, insanın sahip olduğu zekanın yani yeteneklerin modellenerek bilgisayarlar vasıtasıyla çeşitli problemleri çözmek için kullanılmasıdır.

Sonlandırma kriteri olarak ne seçmeliyim?

Sonlandırma kriteri olarak; -Sabit bir iterasyon/fonksiyon değerlendirme sayısı, -Sabit bir CPU çalışma zamanı, -Son iki iterasyonun değerleri arasındaki farkın belirli bir değerin altına düşmesi, -Optimumu bilinen fonksiyonlar için optimum değere ulaşma, -… seçilebilir.

PSO’da maksimum hız değeri nasıl belirlenir?

Hız değeri bir parçacığın çözüm uzayında arama yapmasını sağlayan en önemli etkendir. Hız değerleri pozitif ve negatif değerler alıp parçacıkların çözüm uzayında çok yönlü hareket ederek arama yapmasını sağlarlar. Hız değeri kontrol edilmediği takdirde parçacıklar çözüm alanının dışına çıkabilir ve uygun olmayan değerler bulabilir. Bunu engellemek için hız değerine Vmax gibi kısıtlayıcı bir limit konulmuştur.Vmax>>>

Karma değişkenli optimizasyon problemi nedir?

Karma değişkenli optimizasyon problemi nedir? Bir optimizasyon problemi hem ayrık (dicrete), hem sürekli (continuous) hem de tam sayı (integer) tipinde değişkenler içeriyorsa bu problem karma değişkenli optimizasyon problemi olarak tanımlanır.