Derrick Henry Lehmer tarafından önerilmiş ortalamadır.

Sonlu sayıda pozitif gerçel sayıların ortalaması için önerilmiş bir yaklaşımdır. Lehmer ortalaması, aritmetik ortalama ve armonik ortalama aracılığıyla minimum ve maksimum arasında enterpolasyon için power/Hölder ortalamasına bir alternatiftir.

lehmer-ortalamasi

1,2,3,4,5 için p=1 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 3 çıkar ve aritmetik ortalamaya eşittir.
1,2,3,4,5 için p=2 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 3.667 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=3 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 4.091 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=0.5 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 2.594 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-2 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.234 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-1 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.560 çıkar.
1,2,3,4,5 için p=-0.5 olduğu durumda Lehmer ortalaması = 1.836 çıkar.

Lehmer ortalamasını bulan Matlab kodu:

function y = meanL(x,p)
n=length(x);
t1=0;
t2=0;
for i=1:n
    t1=t1+x(i)^p;
    t2=t2+x(i)^(p-1);
end
y=t1/t2;
end

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir