Etiket Arşivleri: İngilizce

İngilizce’de kullanılan e.g, ie, cf, et al gibi Latince kısaltmaların açılımı nedir ve ne anlama gelirler?

İngilizce’de kullanılan e.g, ie, cf, et al gibi Latince kısaltmaların açılımı nedir ve ne anlama gelirler? i.e : Latince id est, diğer bir deyişle anlamına gelir. e.g : Latince exempli gratia,örneğin anlamına gelir. et al : Latince et alii,ve diğerleri anlamına gelir. cf: Latince confer,kıyasla anlamına gelir. Kaynak: http://www.inploid.com/t/ingilizcede-kullanilan-egiecfet-al-gibi-latince-kisaltmalarin-acilimi-nedir-ve-ne-anlama-gelirler/37461/

İngilizce bilimsel makale yazarken kullanılabilecek kelime önerileri…

İngilizce bilimsel makale yazarken işe yarayabilecek bazı ipuçları… * “as are” (gibi) “which” kelimesinin yerine kullanılabilir. Örneğin: “The non-character tokens, which are any tokens that do not contain letters, are deleted” yerine “The non-character tokens are deleted, as are any tokens that do not contain letters” kullanılabilir. * “giveaway” (pot kırma, ağzından kaçırma) “disadvantage” yerine>>>