Sınıflandırma ve kümeleme nedir ve farkı nedir?

Sınıflandırma, gözetimli(supervised); kümeleme gözetimsiz(unsupervised) öğrenme metodudur.

Sınıflandırmada
-Verilerin etiketi vardır.
-Verileri bir gruba dahil etmek için bir kural oluşturulmasını bekler.
-Veri setini eğitim ve test olarak ayırmak gereklidir.

Kümelemede,
-Verilerin etiketi yoktur.
-Verileri bir gruba yakınlığa/benzerliğe/alakaya/hiyerarşiye göre dahil eder.
-Verideki örüntülerini ve yapıları tespit eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir