Etiket Arşivleri: Kümeleme

Sınıflandırma ve kümeleme nedir ve farkı nedir?

Sınıflandırma ve kümeleme nedir ve farkı nedir? Sınıflandırma, gözetimli(supervised); kümeleme gözetimsiz(unsupervised) öğrenme metodudur. Sınıflandırmada -Verilerin etiketi vardır. -Verileri bir gruba dahil etmek için bir kural oluşturulmasını bekler. -Veri setini eğitim ve test olarak ayırmak gereklidir. Kümelemede, -Verilerin etiketi yoktur. -Verileri bir gruba yakınlığa/benzerliğe/alakaya/hiyerarşiye göre dahil eder. -Verideki örüntülerini ve yapıları tespit eder.

Toplayıcı Kümeleme Tabanlı Otomatik Bir Kümeleme Algoritması

“Toplayıcı Kümeleme Tabanlı Otomatik Bir Kümeleme Algoritması”(An automated clustering algorithm based on agglomerative clustering) başlıklı çalışma Armağan KARABİNA ve Erdal KILIÇ tarafından yapılmış olup Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 2016 24th. IEEE, 2016. sunulmuş ve 1801-1804.sayfaları arasında yayınlanmıştır. İndirmek için: Toplayici_Kumeleme_Tabanli_Otomatik_Bir_Kumeleme_Algoritmasi